Loading...

Proizvodi

Muscoflex 

 


SVOJSTVA I DJELOVANJE

 

Tiokolhikozid je miorelaksans sa anti-inflamatornim i analgetičkim djelovanjem, kao i sa značajnom konvulzivnom aktivnošću. Tiokolhikozid je polusintetski mišićni relaksans centralnog djelovanja, dobiven iz prirodnog glikozida kolhikozida. Tiokolhikozid se primjenjuje za simptomatsko uklanjanje bolova kod mišićnih oboljenja povezanih sa spazmima.

 

Indikacije:Tiokolhikozid je indiciran u simptomatskom liječenju sledećih mišićnih, reumatskih i neuroloških oboljenja povezanih sa spazmima ili kontrakturama skeletnih mišića: Degenerativne bolesti kičme kao tortikolis, bolovi u leđima i lumbago;Statička oboljenja kičme;Traumatološka i neurološka oboljenja sa spazmima;Istovremena primjena sa fizikalnom terapij om (rehabilitacija).