Loading...

KriOvum – Banka ćelija i tkiva ubjedljivo najbolja ponuda na tržištu“

Mar 26, 2013.

KriOvum – Banka ćelija i tkiva ubjedljivo najbolja ponuda na tržištu“


Najbolja ponuda usluga zamrzavanja i pohranjivanja matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčane vrpce u Bosni i Hercegovini osigurava budućnost i zdravlje Vašeg djeteta.

 

Od prve transplantacije matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce koja je izvršena u Francuskoj 1988. godine, približno 25.000 slicnih transplantacija je izvršeno širom svijeta sa ciljem smanjivanja različitih vrsta bolesti. Danas, uzorci krvi pupčane vrpce mogu biti sačuvani pod strogim laboratorijskim uslovima, a mala količina uzorka može biti korištena za liječenje. Banke matičnih ćelija su objekti gdje su matične ćelije sačuvane kroz duboko zamrzavanje i pohranjene za kasniju upotrebu. Ovi objekti su jako bitni u procesima liječenja raznih bolesti, samim sortiranjem, sakupljanjem i obnavljanjem matičnih ćelija.

 

KriOvum Banka ćelija i tkiva sa sjedištem u Budimpešti, kao licencirani davatelj zdravstvenih usluga, nudi usluge zamrzavanja i pohranjivanja matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčane vrpce u saradnji sa glavnim partnerom, KRIO Intsitute Plc. koji je prema ukupnom broju smrznutih uzoraka najveća biobanka ćelija i tkiva u Srednjoj Evropi.

 

KRIO Institut je član FamiCord grupacije, najveće mreže banaka matičnih ćelija u srednjoj i istočnoj Evropi, koja je u većinskom vlasništvu američkog društva Enterprise Investors, najveće grupe za investicije privatnog kapitala srednjo- i istočnoevropske regije.

 

 

Naš partner, KRIO Institut, pohranjuje više od 15.000 uzoraka matičnih ćelija u zamrznutom stanju u svojoj laboratoriji akreditovanoj od strane AABB (American Association of Blood Banks), koja od 2005. godine raspolaže i auditiranim sistemom upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004), a član je i Evropske Asocijacije Porodicnih Banaka Krvi iz Pupčane vrpce (European Association of Family Cord Blood Banks, EAFCBB), Cord Blood Europe. Pored toga član je međunarodne organizacije ICCBBA koja garantuje mogućnost sigurne i tačne identifikacije i korištenja matičnih ćelija, tkiva i drugih medicinskih proizvoda biološkog porijekla, čime je stekao pravo na korištenje standarda ISBT 128.

 

KriOvum Vam nudi:

AABB akreditirani laboratorij - AABB akreditiranje propisuje stroge zahtjeve u pogledu manipulacije, obrade i pohrane uzoraka i na taj način uzorci će biti prihvaćeni - s kvalitativnog aspekta - u cijelom svijetu i moguće ih je koristiti u bilo kojem terapijskom centru.

Savremenu tehnologiju procesa obrade i zamrzavanja - Pomoću tehnologije kojom raspolažemo dobijaju se matične ćelije iz uzorka krvi pupčane vrpce sa efikasnošću većom od 90%. Dodatne testove - Osim mikrobiološkog testiranja uzetog uzorka krvi pupčane vrpce, također nudimo virološke i bakteriološke testove uzoraka krvi uzetih od majke tokom poroda, te naravno obavjštavanje roditelja o rezultatima testova.

Veliko profesionalno iskustvo – Sa više od 15.000 uzoraka matičnih ćelija imamo veliko profesionalno iskustvo u području zamrzavanja uzoraka u stabilnim i pouzdanim laboratorijskim objektima.

Izvođenje uobičajenih testova prije korištenja uzorka - Svi uzorci matičnih ćelija uzetih iz pupčane vrpce novorođenih beba su zamrznute skupa u 4 epruvete, od 1.5 ml.

Prednosti međunarodne pozadine - Kroz glavnog korporativnog partnera, KRIO Institut kao prve i vodeće banke matičnih ćelija u Mađarskoj, koristimo mogućnost članstva u FamiCord grupaciji i dajemo međusobnu garanciju unutar grupe vezanu za sigurnu i dugoročnu očuvanost uzorka.

Pristupačne cijene – Jednostavno najpovoljnija ponuda na tržištu. Za cijene pogledajte na našoj oficijelnoj web stranici.

 

Naše usluge:

Nudimo tri različite vrste paketa koji Vam omogućavaju da birate na osnovu vaših zahtjeva i mogućnosti:

  • Zamrzavanje i pohranjivanje krvi iz pupčane vrpce na 20 godina i više

  • Zamrzavanje i pohranjivanje krvi iz pupčane vrpce i tkivo pupcane vrpce na 20 godina i više (BASIC)

  • Zamrzavanje i pohranjivanje krvi iz pupčane vrpce i obrađeno tkivo pupč ane vrpce na 20 godina i više (Prethodno izdvojene mezenhimalne celije - PREMIUM)

 

Ubjedljivo najpovoljnija i najsigurnija ponuda na tržištu.

 

Od 2012. godine predstavnici KriOvum Banke ćelija i tkiva na području Bosne i Hercegovine su kompanije Tuzla-farm doo Tuzla i Banjalukafarm-plus doo Banja Luka. Ovom saradnjom je omogućeno i svim budućim roditeljima u Bosni i Hercegovini da sačuvaju matične ćelije pupčane vrpce svog djeteta na 20 godina i više, te da time osiguraju budučnost i zdravlje svog djeteta.

www.bih.kriovum.com

www.facebook.com/MaticneCelijeKriovum

Tuzlafarm d.o.o