Loading...

Jacanje DOTS strategije u BiH trening/prezentacija HAIN opreme

May 01, 2009.

Jacanje DOTS strategije u BiH trening/prezentacija HAIN opreme


UNDP BiH je u saradnji sa veledrogerijom Tuzlafarm, krajem aprila organizovao trening/prezentaciju HAIN opreme na Klinici za plućne bolesti i tuberkulozu UKC Tuzla. Trening/prezentacija se organizovala u okviru planiranih aktivnosti „Dalje jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini“. Nakon uvodnih pozdrava dr. Rasima Jusufovića, predsjednika Uprave Tuzlafarm-a i dr. Jasminke Mustedanagić - Mujanović, mr.med. sci. direktorice Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku, izlaganja su imali slijedeći predavači/treneri: dr. Isa M. Stehle ispred Hain Lifescience GmbH, te dr. Šerifa ispred Ministarstva civilnih poslova BiH. Tom prilikom učesnici su se upoznali sa mogućnostima nove opreme koja se nabavlja u okviru Projekta sa ciljem unapređenja dijagnostike tuberkuloze.

 

Tokom ovog susreta učesnici su se također upoznali i sa obavezama Bosne i Hercegovine u oblasti zdravstva, koje proističu iz međunarodnih ugovora, a koji se koriste u sklopu kreiranja Plana monitoringa i evaluacije NTP-A, kao i prilikom izrade prijedloga projekta tuberkuloze za R9 GFATM. Na treningu su učestvovali predstavnici ministarstava zdravstva/zdravlja entiteta i Brčko Distrikta, zavoda za zdravstveno osiguranje, rukovodioci laboratorija, zaposleni u institucijama koje se bave dijagnostikom tuberkuloze, kao i specijalisti za plućne bolesti i tuberkulozu, kao i iz institucija koje se bave tretmanom tuberkuloze. HAIN Life science je inovativni proizvođač i snabdjevač savremenog dijagnostičkog sistema, sa namjerom da značajno proširi svoju poziciju u polju molekularne dijagnostike. Njihova strategija se zasniva na inovaciji DNA strip tehnologije. Kompanija je osnovana 1986. godine a do 2001. su uspjeli da ostvare internacionalnu mrežu, tako da osim Evrope pokrivaju i druge dijelove svijeta: Južna Afrika, Kina, Srednji Istok, Australija/Novi Zeland i SAD. U januaru 2009. Tuzlafarm je sa HAIN Life Science potpisao ugovor o distrubuterstvu koji se trenutno odnosi na teriteriju BiH. Nadamo da ćemo uskoro pored GenoType produkt serije TBC stripova proširiti paletu proizvoda koji će uključivati i: GenoType HelicoDR, GenoType MRSA, GenoType ApoE, GenoType AAT, GenoType LCT, GenoType Enterococcus i mnoge druge.

 

Inače, u sklopu ovog projekta opremljeno je šest laboratorija: UKC Tuzla, KCU Sarajevo-Bolnica za Plućne Bolesti, Bolnica Mostar, Istočno Sarajevo - Bolnica Kasindol, Brčko i Institut za zaštitu zdravlja RS – Banja Luka. Do sada su zajedničkim snagama predstavnici Hain Life Science i Tuzlafarma uspješno završili instalaciju uređaja i edukaciju osoblja u tri laboratorije (Mostar, Istočno Sarajevo i Tuzla) i trenutno se čeka da ostale tri završe sa rekonstrukcijom postojećih prostorija kako bi do kraja ove godine svih šest korisnika bilo spremno za unapređenje i nesmetan rad svojih laboratorija.