Loading...

Stručni sastanak pedijatara regiona sjeveroistočne Bosne i Hercegovine

Oct 06, 2007.

Stručni sastanak pedijatara regiona sjeveroistočne Bosne i Hercegovine


Klinika za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Udruženje pedijatara BiH i Ljekarska komora Tuzlanskog kantona bili su organizatori šestog stručnog sastanka pedijatara regiona sjeveroistočne BiH pod nazivom „Nefrološke aktuelnosti“. Sastanak je održan 6. oktobra 2007. godine u Kongresnoj dvorani Hotela Tuzla u Tuzli. Prema riječima akademika prof.dr.Husrefa Tahirovića, stručni sastanci se održavaju već treću godinu s ciljem razmjene iskustava i novih saznanja u oblasti pedijatrije.

 

Prof.dr. Danica Batinić iz Klinike za dječje bolesti KBC Zagreb, Hrvatska, predavala je na temu “Enureza“, a o „ Arterijskoj hipertenziji kod djece i adolescenata“ zanimljivo izlaganje imala je prof.dr. Amira Peco-Antić iz Klinike za dječje bolesti Beograd, Srbija. Uvaženi prof.dr. Marijan Saraga iz Klinike za dječje bolesti Split, Hrvatska, izlagao je o „Hematuriji u dječijoj dobi“ i Refleksu “laktanja”, novi primitivni refleks u novorođenčadi. „Dijalizne metode u akutnim bolestima djece“ bila je tema koju je prisutnim pedijatrima izložio prim.dr. Zvonimir Puretić iz Klinike za dijalizu KBC Zagreb, Hrvatska.

I domacini su se predstavili sa dvije aktuelne teme „Anomalije urinarnog trakta u djece“ o čemu je govorila dr. Nedima Atić, mr.med.sci. i Infekcije urinarnog trakta u djece dr. Snežana Zulić.