Loading...

Proizvodi

Klinička i industrijska dijagnostika

 

 

Odjel kliničke dijagnostike u svom asortimanu posjeduje širok spektar dijagnostički testova, laboratorijske opreme i reagenasa koji imaju vrlo važnu primjenu u zdravstvenim ustanovama prvenstveno u:

 

 • Mkrobiološkim laboratorijima

 • Biohemijskim laboratorijima 

 • Transfuziologiji

 • Laboratorijima za patologiju i sudsku medicinu

 

Proizvođači koje zastupamo ili distribuiramo su:

 

 • Biomerieux

 • Euroimmun

 • Innogenetics

 • Hain LifeScience

 • Staten Serum Institute

 • Euroclone

 • GenoVision

 • Biomedica

 • IQ Products

 • PAA

 • DiaMed

 • AbbottDiagnostics

 

Naša ponuda sadrži:

 

 • Elisa testove

 • Testove na principu indirektne imunoflorescensije IIFT

 • Westernblot testove

 • Testove za bakterioloska ispitivanja

 • Testove za ispitivanje transmisivnih bolesti

 • Testove za biohemijske analize

 • Testove za imunohematološke analize metodom mikrogel kartica

 • Uređaje za izvođenje gore navedenih testova

 • Serume za detekciju E.coli, Salmonela.

 • životinjski krvni produkti.

 • Kitovi sa svim reagensima i kontrolama za PCR (identifikacija i rezistencija micobacterium tuberculosis).

 

Naši korisnici su:

 

 1. INDUSTRIJA   
   

  • mliječna 

  • mesna

  • tekstilna 

  • drvna

  • papirna

  • uljna

  • hemijsko-farmaceutska

  • pivare

  • termoelektrane
    

 2. INSTITUTI
   

  • Fakulteti sa laboratorijama(medicinski,tehnološki,prirodno-matematički..)

  • Istraživački instituti
    

 3. BOLNICE I DOMOVI ZDRAVLJA SA LABORATORIJIMA
   

  • Biohemijski laboratorij

  • Imunološki laboratorij

  • Mikrobiološki laboratorij

  • Transfuziologija

  • Patologija i sudska medicina
    

 4. PRIVATNE POLIKLINIKE
   

 5. VODOVODI

 

 

 

Izdvojeno iz ponude

U ponudi imamo široku paletu proizvoda, te smo odličan poslovni izbor u svim oblastima farmacije i medicine.