Loading...

Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000 "Tuzlafarm" d.o.o. Tuzla

Jun 27, 2008.

Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000 "Tuzlafarm" d.o.o. Tuzla


Uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom dugotrajan je i zahtjevan proces koji iziskuje potpuno uključenje menadžmenta firme i svih njenih zaposlenika. Sama optimizacija radnih procesa i kontrola kvaliteta prizvoda i usluga koje pruža naša firma, jedan je od osnovnih i veoma bitnih ciljeva kojim težimo.